Stichting en ANBI

Stichting Ensemble Vonk
heeft een Anbi status

Adres:
Bochtakker 33
5056LG Berkel-Enschot

KvK: 64209253
RSIN: 8555.66.450

Bestuursleden:
Voorzitter – H.P.J.C de Vos
Secretaris/penningmeester – B. Schalken
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Doelstelling zoals opgenomen in de statuten:
De Stichting heeft ten doel:

  • het onder de aandacht van mensen brengen van theatrale hedendaagse muziek in de meest uitgebreide zin
  • het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het creëren en in productie brengen van voorstellingen waarbij combinaties van muziek met tekst, theater, video, dans en beeldende kunst mogelijk zijn

jaarrekening-2018.pdf

beleidsplan 2018-2019